LYMFEDRENASJE
Informasjon fra
www.cliniquecontour.no

Lymfedrenasje er i hovedsak kroppens naturlige prosess for å bli kvitt overflødig væske, slagg- og avfallsstoffer, fett, toksiner, patogener osv. Med andre ord kroppens egen avfallshåndtering.

Dette "avfallet" tas opp i en væske som kalles lymfen i lymfesystemet og filtreres gjennom lymfekjertlene før det fraktes videre og tømmes i én felles vene, som ligger bak kravebeinet. Etter det filtreres det gjennom nyre og lever før avfallet tilslutt dreneres ut av kroppen gjennom svette, urin og avføring. Dette er en konstant pågående prosess i kroppen, og virker som kroppens naturlige avgiftning/ detox system.

Lymfesystemet har ikke et eget pumpesystem, og er derfor avhengig av ytre påvirkning (muskulær aktivitet) for å kunne forflytte væsken rundt om i kroppen. Når man snakker om lymfedrenasje så snakker man om behandlingsmetoder som stimulerer denne prosessen i lymfesystemet, og man kan også kalle det en aktiv væskeforflytning siden behandlingen tar sikte på å aktivt forflytte lymfen og sørge for raskere drenering.

Det fins mange forskjellige metoder for lymfedrenasje, passive og aktive metoder, og felles for disse er at de utøver trykk mot lymfebanene på forskjellige måter for å presse, skape sirkulasjon eller pumpe væsken fortere mot de store lymfebanene sånn at overskuddet føres bort fra det behandlede området og dreneres ut av kroppen. Passive metoder kan f.eks. være bruk av kompresjonsstrømper ved hovne/ ødematøse bein, mens aktiv metode vil være å aktivt forflytte væsken vekk fra området.

I utgangspunktet var lymfedrenasje forbundet med medisinsk behandling, da spesielt i forhold til pasienter med ødemeri forbindelse med sykdom eller etter operasjoner.

I dag forbindes gjerne lymfedrenasje også med helse og velvære fordi lymfedrenasje har vist å gi veldig gode helsemessige fordeler uten at det nødvendigvis er sykdom til stede. De helsemessige fordelene ved lymfedrenasje settes ofte i sammenheng med vår livsstil som er preget av lite aktivitet og stress, og derfor vil de aller fleste oppleve en utrolig god effekt i forhold til egen helse og velvære. Det er også mange ulike aktører på markedet i dag som tilbyr lymfedrenasje etter forskjellige måter og prinsipper, og med varierende resultater. Noen med veldig god effekt, andre med mindre effekt.

 

©Clinique Contour. Informasjonen er gjengitt med tillatelse fra www.cliniquecontour.no
Hele eller deler av innholdet kan ikke kopieres uten tillatelse fra Clinique Contour.

Del siden sosialt!